Lite om våra dagsrutiner:

Rutiner - är vi noga med. Dom är viktiga och det ger en trygghet för barnet att veta vad och när saker ska ske.

 Hygien - Är vi väldigt noga med. Ex vi tvättar alltid händerna efter varje toalettbesök, före och efter måltiderna och efter våran utevistelse. Allt för att vi ska minska infektionsrisken.

Lämning - Vi tar emot varje barn och förälder i dörren på morgonen, då vi pratar en kort stund om det har varit något speciellt under natten/helgen.

Fri lek - Det är ett måste. Det är i den fria leken som man som pedagog får en massa ideèr till den planerade verksamheten. Vad väcker barnens nyfikenhet, vad intresseras dom av, var befinner dom sig i sin utveckling. Vi arbetar efter det som läroplanen säger, individanpassat. Alla barn är olika och alla barn ska kunna utvecklas utifrån sig själv. Man fångar barnens intresse och nyfikenhet och fördjupar sig i dom områdena.

Utevistelsen - Alla vet att utevistelsen är viktig för hälsan, motoriken och är dessutom en fantastisk plats där man kan upptäcka många saker, allt från insekter, olika träd, stenar och kullar. Vi är ute minst 1 gång om dagen. 

Språket - Att läsa böcker och att barnen själva får titta i böcker är något vi försöker göra varje dag, just för att det är så viktigt för barnens fantasi, inlevelseförmåga och själklart för den språkliga utvecklingens skull.

Måltiden - Fyller flera funktioner. För att orka med en hel dag så måste man få i sig en bra och allsidig kost. Vi serverar frukost, lunch, mellanmål och frukt varje dag. Varje barn har sin egna plats runt bordet och vi sitter i lugn och ro under måltiden och vi sitter kvar tills alla har ätit färdigt. Alla barn kommer på sitt sätt att få vara delaktiga i matsituationen, från att förbereda, duka fram till att avsluta måltiden med avdukning.
Ett mål som vi har gällande maten är att man ska smaka på den mat som erbjuds, självklart så kan man inte tycka om all mat och det respekterar vi. Men det brukar oftast inte vara något problem.
Man ska gå ifrån matbordet mätt och belåten.

Vila - Alla barn behöver någon form av vilostund. Men den kan se olika ut, beroendes på barnets ålder och vistelse. Medans dom mindre barnen sover så har dom äldre barnen t ex läs vila eller en lugn rit/spel och pyssel stund.

Klädsituationen - Barnen har sin egen plats i hallen för ytterkläder, skor och extrakläder. Vi tycker det är viktigt att barnen ska vara delaktig i sin av och påklädning. Självkänslan stärks när man känner att man kan själv eller när man hjälper någon annan. Barnen lär sig att ta ansvar för sina egna kläder samt att dom får utvecklas och lära sig.

Hämtning - Vi informerar föräldrarna lite kort om hur dagen har varit.