4/5/6 - års skola. Vi övar på bokstäver, skriva sitt namn, lära om siffror m.m.