Här är våra 10 böcker från Barnkonventionen som vi läser och arbetar utifrån. Allas lika värde etc.