ROCKA SOCKORNA - Här har vi och barnen tillsammans ritat och målat olika strumpor.