10 SMÅ KOMPISBÖCKER

10 KOMPISBÖCKER FÖR DE YNGSTA

KOMPISKORT

10 KOMPISBÖCKER BASERADE PÅ BARNKONVENTIONEN

HÄR ÄR VÅRA 10 OLIKA KOMPISBÖCKER SOM ÄR BASERADE PÅ BARNKONVENTIONEN SOM VI ARBETAR MED.

VAD GÖR DIG GLAD?
Här har barnen fått tala om en massa olika saker som gör dem glada!

KOMPIS -TEMA 

  •  Hur är man en bra kompis?
  •  Vad är en bra kompis?
  •  Hur ska man förhålla sig till andra?
  •  Får man ta saker från andra?
  •  Hur säger man förlåt?
  •  Får man slåss?
  •  Hur gör man någon annan glad?
  •  Vad innebär det att vara en del av en grupp?

Här i Familjedaghemmet arbetar vi aktivt med Kompis tema. Vi har massor med material som är väldigt bra åldersanpassade som dem här. Kanin och Igelkott, våra kära kompisar.

I kompismaterialet hittar man berättelser om Kanin och Igelkott med utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen från sin egna vardag. Kanin och Igelkott är bästa vänner, men ibland kan även vänner bli ovänner. Här i Familjedaghemmet får vi tillsammans på ett pedagogiskt och lekfullt sätt följa med i deras vardag genom en serie med 10 små berättelser. Med uttrycksfulla illustrationer och enkla texter presenteras 10 olika teman.

KOMPISBÖCKERNA 

- Dela med dig

- Säg förlåt

- Sprid glädje

- Visa dina känslor

- Lugna ner dig

- Lyssna och kom överens

- Prata om det

- Samarbeta

- Säg stopp

- Vänta på din tur

 

 

 

 

Här har vi våra 10 små kompisböcker som är anpassade för ålder mellan 3-6 år. 

Här har vi våra andra 10 Kompisböcker. Böckerna utgår från samma berättelser och illustrationer som i de 10 små kompisböckerna, men texten är bearbetad och anpassad för barn i åldrarna 1-3 år.

Här har vi våra Kompisböcker som är baserade på Barnkonventionen.I serien Kompisar hittar man berättelser om Kanin och Igelkott med fokus på värdegrund och barnkonventionen. Tanken med dem här böckerna är att dem ska användas i arbete för att öka barnens kunskap och förståelse för rättigheter. Materialet består av 10 böcker som handlar om utvalda artiklar ur barnkonventionen. I berättelserna om Kanin, Igelkott och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Exempel på några titlar är: Säga sitt, Känna trygghet, Lika värde, Få vård mfl.

Av 25 kap. 6 § första stycket: Skollagen följer att pedagogisk omsorg ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingar som de svenska samhället vilar på. Vidare anges var och en som verkar inom pedagogisk omsorg ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

KOMPISAFFISCHER/UPPDRAGSKORT

Kompisaffischerna består av ett sett med 10 affischer i A3-format. Varje affisch innehåller färgglada illustrationer av de två kompisarna med samma teman som Kompisböckerna.