Några fördelar med att välja Hedmans Familjedaghem (Pedagogisk omsorg).

 

 • Vi är 2 utbildade pedagoger på heltid i mindre barngrupp.

 • Barn och föräldrar möter samma person/er varje dag. Det blir en nära kontakt mellan föräldrar, barn och dagbarnvårdare.

 • Vi har mindre barngrupper – Trygghet.

 • Blandade åldrar – Fördelen med små och åldersblandade grupper är att barnen får leka, lära och samarbeta med barn i olika åldrar. Man lär sig ta hänsyn och lär av de äldre.

 • Lugnare miljö i mindre grupp men även aktiviteter i större grupp med fler dagmammor.

 • Vi hinner med att se varje barn – vi skapar en nära kontakt med varje enskilt barn.

 • Individuell anpassning – eftersom barngruppen är mindre i familjedaghem och vi är 2 som jobbar heltid kan vi ge varje barn mer enskild tid och få mer uppmärksamhet och det går att anpassa verksamheten till varje enskilt barn.

 • Flexibel omsorg.

 • Hemlagad mat – Frukost, lunch och mellanmål äter vi tillsammans med barnen vid köksbordet. På så sätt skapas gemenskap och hemkänsla alldeles naturligt.

 • Färre sjukdagar.

 • Många roliga utflykter – till Skansen, Sjöhistoriska riksmuseet, Junibacken, Spårvägsmuseet, Nordiska museet, Livrustkammaren, Trollskogen och mycket mer.

 • Mycket utevistelse.

 • Skogsdag – en hel fm varje vecka är vi i skogen där vi har både styrda och fria aktiviteter, barnen får ta med sig en egen ryggsäck med lite smått och gott i som dom sen avnjuter under en liten samling.