Våra mål

Vi arbetar med mål som ska lägga grunden till framtida lärande. Det livslånga lärandet. Vi arbetar för att ge alla barn de förutsättningar som de kan tänkas behöva senare i livet.

 • Att kunna erbjuda barn i åldrarna 1-12 år en flexibel och stimulerande verksamhet i trygg hemmiljö. Med mindre barngrupp och daglig utevistelse.
 • Att barnen ska utvecklas till självständiga, positiva och trygga individer. Att lära sig sitt eget värde och att alla människor är lika mycket värda oavsett hudfärg, kön, ålder eller religion. Genom positiv uppmuntran och uppmärksamhet i en lugn och trevlig hemmiljö med lagom stor barngrupp får barnet en chans att utvecklas individuellt i sin egen takt och hitta sina starka sidor.
 • Att barnen ska trivas och känna sig delaktiga i och ha inflytande över verksamheten.
 • Att ha en stimulerande miljö både inomhus och utomhus.
 • Att barnen ska bli bemött och omtyckt utifrån den man är och inte utifrån vad man kan.
 • Att lära sig behärska och klara av olika saker så att man kan utveckla sitt själförtroende. En god självkänsla är en bra grund för ett gott självförtroende.
 • Att vi ska ha roligt tillsammans!
 • Att vara goda förebilder för varandra.
 • Att lära barnen att dom har rätt att visa känslor oavsett sinnesstämning, att vi hjälper dom att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
 • Att alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.
 • Att ha en god och öppen dialog också med våra föräldrar, där ni ska känna en trygghet över att ha era barn hos oss.

 

 "Ett barn kan om vi vuxna ser det och ger dom möjlighet att få prova"