Vårt konto som är låst till vårdnadshavare samt för dem som har en nära relation till barnet som ex mormor, morfar, farmor etc.