Skogsdagar

Genom vårt natur och miljöarbete lär vi ditt barn att känna ansvar, glädje och intresse för naturen. Med skogen inpå knuten så är det enkelt att låta våra barn uppleva en spännande miljö.

Skogen och naturen är en plats där barnen kan hitta nya spännande saker att göra, leka och utforska. Vi använder det som ett hjälpmedel till att lära och få förståelse för allt liv som finns i vår natur. Barnen får möjlighet att utveckla sin grovmotorik genom att klättra, springa och hoppa i naturen och samtidigt följa livet i naturen genom årstidernas växlingar, och det är ett viktigt led i deras utveckling.

Vi använder oss av olika naturmaterial som vi har hittat i skogen i vår skapande verksamhet. Vi pratar om naturen och om djur och växter, vilka våra vanligaste träd är, om fåglar. Vi pratar om allemansrätten, vad får man göra och vad får man inte göra i naturen? Barnen får lära sig att värna om skogen och om miljön. Vi leker lekar vi gör olika övningar där vi också får in matematik, vi letar och räknar, vi upptäcker och utforskar.

En hel förmiddag varje vecka är vi i skogen och då brukar barnen få ta med sig en egen ryggsäck med något att dricka, en frukt eller en smörgås i. Sen under en samling i skogen får barnen avnjuta det dom har med sig och sen fortsätter vi med våra aktiviteter, lekar och annat där. :)

Våra vägledande mål

Är att varje barn ska:

  • Utveckla sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen.
  • Utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.