Språkutveckling

Alla barn ska ges möjlighet att utveckla ett rikt nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka sina tankar och känslor. Att utveckla sitt ordsbegreppsförråd och sitt intresse för skriftspråket. Vi stärker den sociala språkmiljön genom flera olika arbetssätt. Varje dag sker Språkutveckling i "det vardagliga lärandet". I alla tänkbara situationer under dagarna övar vi på språket. 

I familjedaghemmet börjar barnen oftast kring 1 års ålder och redan då lägger vi grunden för barnets språkutveckling. Genom att vara delaktig i alla situationer med barnet som t.ex matsituationen, på och av - klädning, vid blöjbyten så pratar vi om det som sker. I barnens lek är vi med och observerar och lyssnar in barnens sätt att kommunicera med varandra. Utifrån det reflekterar vi tillsammans över barns språk och kommunikation.

Vi har samlingar dagligen där vi ger alla barn språkutrymme, vi sjunger sånger, har rörelse både till sång och lekar, vi övar på rim och ramsor för att stimulera språkutvecklingen. Vi läser många böcker där barnen aktivt är med och där vi tillsammans samtalar och återberättar sagan. Där får varje barn möjlighet att lyssna, reflektera, berätta, uttrycka sina egna tankar, dem får ställa frågor och använda sin förmåga av att tolka och utveckla intresse för bilder och texter.

 

 

 

Kommentarer

03.09.2019 13:22

Gunilla

Hej Monica och Marie, vilken fin hemsida!
Tydligt och klart kan man se och följa hur ni arbetar med barnen för deras utveckling. Fantastiskt!🌺
Kram från en glad Mormor och Farmor

08.04.2022 11:36

Hedmans Familjedaghem

Hej! :) Tack snälla för din kommentar, det värmer att höra! <3 Kram Monica & Marie